מנוף הרמה בחולון

אופק הרמות נותנת שירות גם בחולון בשכונות הבאות:

 • אגרובנק
 • קריית עבודה
 • גרין
 • שכונת עם
 • שיכון המפדה האזרחי (מפדה)
 • שיכון פרוגרסיבים
 • רסקו (א' ב' וג')
 • תל גיבורים
 • מולדת / גבעת חולון
 • ג'סי כהן
 • נאות רחל
 • נווה פנחס
 • קריית שרת
 • קריית בן גוריון
 • נאות שושנים
 • נאות יהודית
 • נווה ארזים
 • קריית מיכה
 • קריית רבין
 • נווה רמז
 • קריית פנחס אילון
 • שיכון ותיקים